structurele erkenning : Showbizzkanaal

30/06/2016

Structurele erkenning voor 19 organisaties op het domein van filmcultuur en -educatie

Vanaf 1 januari 2017 migreren 19 organisaties die voordien beoordeeld werden binnen het kader van het Kunstendecreet naar een nieuwe beleidscontext. Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ontwikkelde al in 2015 een eigen regeling voor de ondersteuning van projecten, vanaf 2017 stuurt het ook de structurele werkingen aan. Op 6 juni 2016 bekrachtigde de Raad van Bestuur van het VAF de adviezen van de beoordelingscommissies Publiekswerking voor de periode 2017-2019.

Het domein Publiekswerking is een onderdeel van de werking van het VAF/Filmfonds, de doelstelling ervan is het stimuleren van een levendige, kwalitatieve en diverse filmcultuur in Vlaanderen. In de praktijk gaat het om initiatieven op het vlak van vertoning, om initiatieven die de spreiding van vertoningen bevorderen en om initiatieven op het domein van de filmgeletterdheid: educatie en reflectie rond filmcultuur.

Over de grote lijnen van het beleid rond publiekswerking werd een visie ontwikkeld die rekening houdt met de geschakeerdheid van het bestaande landschap, maar die er tegelijk een structurering naast legt én een aantal prioriteiten stelt. Initiatieven, projecten, structurele werkingen kunnen op zich waardevol zijn, maar in deze visie wordt ook rekening gehouden met hun positie en hun functie binnen het geheel. Deze visie werd afgetoetst met het kabinet Cultuur.

Binnen een context van schaarse middelen is het belangrijk om duidelijke keuzes te maken. Het VAF kiest ervoor om voor elk van de deelsectoren van het vertoningsdomein een sterke speler voorop te stellen die impact kan hebben vanuit zijn positie in het landschap.

Basisstructuur
Organisaties die tot de Basisstructuur worden gerekend, beantwoorden aan volgende voorwaarden: per deelsector van het domein filmcultuur wordt één performante organisatie naar voren geschoven, met voldoende werkingsmiddelen (meer dan 700.000 EUR), met een bewezen traject, een breed netwerk, naast een bovenlokale ook een internationale uitstraling, een aanzienlijk publieksbereik, een mix van functies en een kwalitatieve staf van gespecialiseerde medewerkers.

De organisaties die aan deze criteria beantwoorden, worden als de meest performante instrumenten beschouwd om structureel in te spelen op het domein van de filmcultuur in Vlaanderen. Hun prominente aanwezigheid in het landschap is een vaststaand gegeven. Het VAF bouwt met hen een permanente dialoogrelatie op, waarin nagedacht wordt over ontwikkelingen in de actuele filmcultuur en hoe de organisaties daar op een creatieve wijze op inspelen.

Concreet gaat het om volgende organisaties:

ANIMA
Hét festival en de referentie van de animatiefilm in België.

FILM FEST GENT
Het grootste Vlaamse filmfestival, met een brede benadering van filmcultuur en daarnaast een focus op muziek die het festival internationaal relevant maakt.

FONK
Een huis met een multipele identiteit: wat Docville betekent voor documentaire, is het IKL voor kortfilm. Dalton Distribution verzorgt de distributie van beide disciplines en Cinema ZED is de grootste arthouse-vertoner in de regio met twee nieuwe zalen die in januari 2017 de deuren openen.

JEF
De organisatie op het domein van kinder-, jeugd- en jongerenfilm. Actief op het vlak van educatie, distributie, vertoning. De werking richt zich ook op scholen. Thuisbasis wordt Antwerpen, tevens de hoofdlocatie voor het Jeugdfilmfestival. JEF is een nieuwe organisatie die vanaf 2017 de expertise bundelt van Lessen in het Donker, Jekino Educatie, Jekino Distributie en het Europees Jeugdfilmfestival.

MOOOV
Wereldcinemafestival in Turnhout, Brugge, Genk, Lier, Sint-Niklaas, Roeselare, Beringen en Dilbeek, een uitgebreide jaarwerking inclusief een educatieve werking. Vanaf 2017-2018 neemt MOOOV het vertoningsnetwerk Zebracinema over van de provincie Limburg.

Alle overeenkomsten voor structurele erkenning gelden voor drie jaar: lang genoeg, zodat organisaties plannen kunnen uitwerken op langere termijn, maar ook niet te lang, zodat de publieke middelen mobiel blijven in een voortdurend veranderende context.

Structurele werkingen
Naast de Basisstructuur ondersteunt het VAF ook grote, middelgrote en kleinere organisaties die een kwalitatieve en marktaanvullende werking hebben, maar voor een lager bedrag en binnen een kader van maximumbedragen. Het VAF maakt uit pragmatische overwegingen een onderscheid tussen (1) festivals, (2) vertoningsplekken, vertoningsnetwerken en spreidingsinitiatieven, (3) initiatieven rond filmgeletterdheid: reflectie en educatie. Erkenning geldt ook hier voor drie jaar.

Veertien organisaties worden erkend als Structurele Werking voor de periode 2017-2019. Vijf van hen zijn hoofdzakelijk (maar niet exclusief) bekend als filmfestival:

AFRIKA FILMFESTIVAL
Een festival waarbij Afrika centraal staat, als thema en als beeld, met tal van decentralisaties en een divers publiek.

BRUSSELS INTERNATIONAL FANTASTIC FILM FESTIVAL (BIFFF)
Het grootste en meest populaire publieksfestival voor het genre van de fantastische film in België.

FILEMON
Brussels festival van kinder-, jeugd- en jongerenfilm en een vertoningsnetwerk.

FILMFESTIVAL OOSTENDE
Generalistisch filmfestival met onder meer een focus op Vlaamse film.

OFFSCREEN FESTIVAL
Een focus op cult- en genrefilm en op onafhankelijke, vernieuwende hedendaagse filmproductie, zowel tijdens het Brusselse festival als in tal van andere programma’s overal in Vlaanderen, het hele jaar door.

Vijf organisaties beheren een vertoningsplek, een vertoningsstructuur of spelen een rol bij de fysieke spreiding van filmcultuur. Alleen marktaanvullende initiatieven komen in aanmerking.

ARTCINEMA OFFOFF
Gents vertoningsinitiatief met een focus op experimentele film.

BEVRIJDINGSFILMS
Distributie- en spreidingsinitiatief dat onder meer een belangrijke rol speelt bij de logistiek en rechtenafhandeling van publieke vertoningen in een niet-klassieke bioscoopsetting.

CINEMA NOVA
Brusselse vertoningsplek met als profiel de afwijking van de norm en de exploratie van de marges van het medium.

KASKCINEMA
Vertoningsplek gelinkt aan de Gentse School of Arts/KASK met een avontuurlijke programmatie als huisstijl.

LA LUNA
Educatieve projecten en mini-festivals met als thuisbasis de Gentse arthousebioscoop Sphinx.

Van vier organisaties speelt de werking zich af op het domein van de filmgeletterdheid: reflectie en educatie.

FILMMAGIE
Tijdschrift voor filmliefhebbers en filmcultuurwerkers met een lange traditie dat niet alleen een blad maar ook een netwerk van filmclubs aanstuurt.

KORTFILM.BE
Webmagazine dat zich specifiek richt op de korte film.

SABZIAN
Webplatform dat pleit voor een nieuwe cinefilie aan de hand van een selectie diepgravende artikels en een geëditorialiseerde agenda. Sabzian zal vanaf 2017 voor het eerst structureel worden ondersteund.

VLAAMSE DIENST VOOR FILMCULTUUR (VDFC)
Instituut voor filmgeletterdheid dat beschouwing en educatie voor gevorderden biedt en een brugfunctie vervult tussen academische reflectie over film en filmeducatie voor een breed publiek.

Conclusie
Met deze eerste ronde beslissingen voor driejaarlijkse ondersteuning voor het domein Publiekswerking kiest het VAF voor een insteek die geen radicale breuk met het verleden maakt, maar wel bepaalde beleidsaccenten legt. Gezien de moeilijke budgettaire context waren er minder middelen voor de organisaties, wat met zich meebracht dat een zekere structurering, soms herstructurering van het landschap, onvermijdelijk was.

Het VAF/Filmfonds valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.

20:32 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Film/Documentaire | Tags: structurele erkenning, film |  Facebook | |  Print |