europees jaar 2012 : Showbizzkanaal

26/11/2012

Slotconferentie van het Europees Jaar 2012

Op 27 november 2012 vindt in Hotel Husa President Park de Belgische slotconferentie plaats van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties.

Sprekers op de plenaire vergadering van het Belgische nationale slotevenement zijn onder meer federaal minister van Werk Monica De Coninck, federaal vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo, federaal vicepremier en minister van Sociale zaken en volksgezondheid Laurette Onkelinx en professor Alan Walker, een internationaal erkend expert op het gebied van actief ouder worden.

Op de conferentie zullen onder meer onderwerpen worden behandeld zoals de resultaten van de activiteiten en initiatieven die in de loop van 2012 werden gerealiseerd; ook goede praktijken uit het buitenland komen aan bod. Bovendien zal in drie gelijklopende workshops gelegenheid worden geboden om te kijken naar de vooruitgang die in België werd geboekt op het gebied van actief ouder worden en intergenerationele solidariteit. Daarbij ligt de focus op de dimensies werk, gezondheid, voorspoed en participatie. Diversiteit zal een bijzonder aandachtspunt zijn, rekening houdend met de situatie van verschillende bevolkingsgroepen. Op basis van een gedeelde diagnose zullen de groepen trachten om de weg vooruit te bepalen, zowel wat betreft het overheidsbeleid als met betrekking tot de verschillende belanghebbenden.

Tijdens de conferentie zal de Federale Adviesraad voor Ouderen worden geïnstalleerd. De Federale Raad zal op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of van een wetgevende kamer advies uitbrengen, rekening houdend met de ontwikkelingen en behoeften van de ouderen. De conferentie biedt belanghebbenden en beleidsmakers tevens de gelegenheid om te bespreken hoe ze kunnen vertrouwen op de politieke stootkracht die door het Europese Jaar 2012 is gegenereerd en hoe een geschikte voortzetting kan worden gegarandeerd.

László Andor, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, zei: "Bij actief ouder worden gaat het erom ouderen aan het werk te houden en ze hun ervaring te laten delen. De bedoeling is dat ze een actieve rol blijven spelen in de samenleving en een zo gezond, onafhankelijk en bevredigend mogelijk leven leiden. De betrokkenheid en innovatieve ideeën van de duizenden mensen die zich inzetten voor een betere samenleving met meer inclusie sterken mij in het vertrouwen dat we de uitdagingen van een ouder wordende bevolking met succes kunnen aanpakken."

Het Europees Jaar 2012 heeft een groot aantal belanghebbenden in heel Europa aangespoord om actie te ondernemen met het doel betere kansen te geven om actief ouder te worden en de solidariteit tussen de generaties te versterken. Er werden honderden nieuwe initiatieven gelanceerd en op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau werden tal van evenementen georganiseerd.

De officiële website http://europa.eu/ey2012/ werd in 11 maanden door ongeveer een half miljoen mensen bezocht; meer dan 1,5 miljoen pagina's werden door bezoekers bekeken.

16:26 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Evenementen, Politiek | Tags: europees jaar 2012, 2012, hotel husa president park, werk monica de coninck |  Facebook | |  Print |