televisie : Showbizzkanaal

04/12/2009

Baanbrekende studie van MTV Networks onthult "Youthtopia", de ideale leefwereld van jongeren

mtvMTV Networks International (MTVNI), eigendom van Viacom Inc. (NYSE: VIA, VIA.B), heeft de resultaten bekendgemaakt van de eerste studie ooit die de waarden, aspiraties en dromen van jongeren in Europa wil doorgronden. De studie Youthtopia werd verricht onder 16- tot 34-jarigen in zeven landen en levert verrassende resultaten op die ingaan tegen de manier waarop de media jonge mensen afschilderen, in vergelijking met hoe deze zichzelf in werkelijkheid zien. Met behulp van de nieuwste communicatieplatformen, heeft de studie de deelnemers in staat gesteld om hun ideale wereld te verwoorden doorheen een waaier van blogs, webcamvideo's en een on line community.

De studie, die werd uitgevoerd door OTX in samenwerking met MTVNI's Viacom Brand Solutions International, heeft de deelnemers gevraagd om zich merken als personen voor te stellen en zo te zien waar deze in hun ideale leefwereld, Youthtopia zouden 'leven'. Het resultaat heeft aan het traditionele brand equity-model een nieuwe wending gegeven en biedt een blauwdruk voor hoe het MTV-merk samen met vele andere merken doorheen verschillende categorieën, vandaag door jongeren in Europa gepercipieerd wordt. Merken kunnen mensen niet alleen helpen om hun ambities waar te maken, maar ook hun aspiraties en dromen vertegenwoordigen.

Kevin Razvi, Executive Vice President of MTVNI's Viacom Brand Solutions International, zegt daarover: "Youthtopia vergroot onze kennis van de jongeren doorheen Europa en zet ons engagement in de verf om jongerenmarketeers te helpen ze beter te begrijpen."

Born to be Mild.

De studie begint met het creëren van een momentopname van de hedendaagse jongerenwaarden. De deelnemers kregen hiervoor een reeks vragen en onderwerpen voorgeschoteld die doorheen de on line community uitgevoerd moesten worden. Doorheen het proces zijn vijf kernthema's zich gaan aftekenen, met name:

Traditie - De ouders zijn de onwaarschijnlijke helden van de jongeren van vandaag. Hun attitude, eigenschappen en model van gezinsleven zijn aspirationeel geworden. De lijnen tussen de waarden van de jongeren en die van hun ouders worden steeds vager. "Mijn waarden verschillen niet zoveel van die van mijn ouders. Zij hebben me geleerd waardig te zijn en ik heb hen geduld bijgebracht. Ik bedank ze elke dag en ik ben heel blij dat ik deze mensen als ouders heb want zonder hen zou ik nooit geworden zijn wat ik nu ben" - Eftychia, Griekenland, 22 jaar.

Individualiteit - Jonge mensen zien zichzelf als autonome individuen, eerder dan als vertegenwoordigers van een welbepaalde groep of stam. De jongeren van vandaag willen niet met labels in vakjes gedeeld worden en geloven dat zij de kans hebben om tussen verschillende groepen te bewegen en hun eigen lot in handen hebben.

Eerlijkheid - In een individualistische cultuur winnen vriendschappen aan belang. Er is minder maatschappelijke druk om je in het gareel te houden en dus wordt eerlijkheid hoog gewaardeerd. "Een van de ergste dingen die een van mijn vrienden zou kunnen doen, is liegen. Alleen eerlijke mensen zijn betrouwbaar en zouden je in moeilijke momenten ongetwijfeld bijstaan" - Simona, Italië, 24 jaar oud.

Gedrevenheid - De jongeren van vandaag belijden een heel sterke werkethiek en zijn ongelooflijk gedreven om hun ingebeelde toekomst vorm te geven. Mislukking wordt geacht uit luiheid voort te komen. In feite werden Barack Obama en Britney Spears vaak in één adem geciteerd als mensen die bewonderd worden om hun werkethiek en het realiseren van grootse dingen vanuit een nederige achtergrond, en om het overwinnen van tegenspoed om een reusachtig succes neer te zetten.

Positivisme - Deze generatie meent dat het essentieel is dat je gelukkig en positief in het leven staat. De jongeren lijken zich tegenover drank en drugs conservatiever op te stellen dan vorige generaties. Al erkennen ze dat het fenomeen deel uitmaakt van de jongerencultuur, toch is het niet iets dat ze hun leven willen laten overnemen.

 De Tien Geboden  & Zeven Nieuwe Hoofdzonden.

Om beter te begrijpen hoe deze waarden zich verhouden tot die van vorige generaties, bedacht MTVNI een creatieve oefening die de deelnemers in staat moest stellen om de Tien Geboden en de Zeven Hoofdzonden voor de moderne tijd te herschrijven.

Het eerste essentiële verschil is dat jonge mensen vandaag benadrukken dat hun geboden eerder een lijst van 'do's' dan van 'don'ts' zouden moeten bevatten. Belangrijk is ook dat ondanks de wereldwijde recessie en de rapporten omtrent recordcijfers in de jeugdwerkloosheid, de aspiraties en dromen van jonge mensen opvallend intact blijven. Doorheen Europa zijn hun algemene levensvisie en hun codes om het leven te leven, overweldigend positief:

De Tien Geboden door jongeren luiden als volgt:

 1. Geloof in jezelf
 2. Respecteer je ouders
 3. Wees eerlijk
 4. Neem je verantwoordelijkheid op voor je eigen leven
 5. Leef je leven voluit en doe dat met passie
 6. Hou woord
 7. Werk hard om te slagen, maar niet ten nadele van anderen
 8. Wees tolerant jegens andermans verschillen
 9. Wees gelukkig en optimistisch, zelfs in tegenspoed
 10. Creëer, vernietig niet

 De nieuwe Zeven Hoofdzonden door jongeren gedefinieerd zijn:

 1. Racisme
 2. Oneerlijkheid
 3. Pesten
 4. Hebzucht
 5. Overspel
 6. Toorn
 7. Afgunst

Imago van de hedendaagse jongeren in vraag gesteld

Op basis van de waarden die jongeren hoog in het vaandel dragen, heeft Youthtopia de onnauwkeurigheden belicht die vandaag opduiken in de manier waarop jonge mensen door de media afgeschilderd worden ten opzichte van hoe zij zichzelf zien. Ouderwetse stereotypes en termen zoals lui, rebels, promiscue, hedonistisch en sterrengeil zijn vervangen door vlijtig, optimistisch, begaan met familie en vrienden, het kiezen voor conformisme en respect.

"Vandaag hebben jongeren een slechte reputatie omdat de media ons in een slecht daglicht plaatsen", zegt de 19-jarige Lucy uit het Verenigd Koninkrijk. "De overgrote meerderheid van jongeren weet goed en kwaad te onderscheiden en is goedgemanierd."

Youthtopia of de ideale wereld

Behalve de waarden wou de studie ook de ambities van de jongeren van vandaag beter begrijpen. In tegenstelling tot waarden kunnen ambities herhaaldelijk veranderen, wat maakt dat het voor merken nuttig is om ze te doorgronden aangezien ze uiteindelijk de attitudes en het gedrag van jongeren sturen. De deelnemers werkten een aantal vragen af die bijkomende inzichten opleverden in cruciale aspecten van het leven zoals identiteit, ethiek, opvoeding, relaties, werk en thuis. Hoewel velen onder hen ambities koesterden in gelijkaardige levensdomeinen, verschilde de aard van hun ambities vaak. Uit dit deel van de studie kwamen verscheidene mindsets naar voren, die hun aspiraties en dromen vorm geven en hun algemene kijk op Youthtopia dicteren.

In het algemeen zijn de studieresultaten heel gelijklopend doorheen Europa. Daarmee wordt eerder MTVNI-onderzoek, dat onthulde dat geografische grenzen onder jongeren binnen Europa altijd maar vager worden, kracht bijgezet.

Impact op merken

De studie vroeg ook aan jonge mensen om zich merken als een persoon in te beelden en zo te zien waar deze in Youthtopia 'leven'. Deze frisse aanpak in het doorgronden van merkpercepties zet het traditionele brand equity-model op zijn kop door jongelui de kans te bieden om merken te evalueren in functie van de waarden waaraan ze gehecht zijn, eerder dan de waarden die het merk zichzelf toedicht.

Zo wordt het MTV-merk door Europese jongeren als leuk en succesrijk gepercipieerd. Als MTV een van hun vrienden was, zou het gezien worden als een streetwise individu met een open geest die van het leven wil genieten. MTV wordt gedreven door succes, om zichzelf in staat te stellen om de prettige dingen in het leven te ervaren. MTV kleurt niet altijd binnen de lijntjes en maakt gebruik van creatief denken om de norm in vraag te stellen.

Kevin Razvi vervolgt: "Youthtopia is een krachtige studie die onze commerciële partners kan helpen om beter vat te krijgen op hun brand equity bij jongeren vandaag in Europa. Niet alleen biedt ze ons cruciale inzichten in hoe jongeren het MTV-merk percipiëren, ze kan ons ook helpen om doeltreffende oplossingen uit te denken waardoor onze partners dit publiek zoals nooit tevoren kunnen vatten en ermee aansluiting kunnen zoeken."

17:45 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Televisie | Tags: mtv networks, youthtopia, on line community, studie, otx |  Facebook | |  Print |

VARA loopt warm voor Kopenhagen

varaMet een speciale programmering zal de VARA in week 50, van maandag 7 december tot en met maandag 14 december 2009 nog groener kleuren. In deze periode wordt er via televisie, radio, de VARAgids en online bij de VARA extra aandacht besteed aan het klimaatthema. De aanleiding van deze themaweek is de VN Klimaatconferentie die in de periode van 7 tot 18 december in Kopenhagen plaatsvindt.

Naast dat 'De Wereld De Door', 'Pauw en Witteman', 'Lieve Paul' en 'Per Seconde Wijzer' aandacht geven aan het klimaatthema, is er ook een speciale uitzending van 'Kassa', wordt er een spraakmakende film uitgezonden en komt het thema uitgebreid aan bod bij de VARA radioprogramma's. Bovendien bevat de VARAgids die week een artikel waarbij lezers opgeroepen worden om persoonlijk ook wat te doen tegen de opwarming van de aarde. Na 'Lieve Paul' op zaterdag 12 december zullen er beelden worden uitgezonden van het vertrek van de KopenhagenExpress vanaf het landelijke klimaatevenement Beat The Heat Now!"

Kassa Klimaatspecial

Op 12 december is 'Kassa' in een extra lange aflevering volledig gewijd aan het klimaat. In Kopenhagen praten wereldleiders over een nieuw klimaatverdrag. Maar wat kunnen consumenten zelf doen? In Borneo wordt op grote schaal oerwoud gekapt om daar palmolieplantages aan te leggen. Een cameraploeg heeft ter plekke onderzocht wat de gevolgen zijn voor mens en natuur. Palmolie wordt gebruikt in talloze producten, zoals zeep en levensmiddelen. Zijn bedrijven als Unilever en Albert Heijn bereid om mee te werken aan palmolie producten?

The Age of Stupid

Daarnaast zendt de VARA op maandag 14 december, na 'NOVA' op Nederland 2, de film 'The Age of Stupid' uit. In deze film wordt de kijker geconfronteerd met een toekomstvisie op de aarde wanneer er niet wordt ingegrepen.

Radio

Verslaggevers van 'Vroege Vogels Radio' verzorgen dagelijks items  over de conferentie in 'De Heer Ontwaakt' en 'Radio Kassa'. Op zondag 13 december staat de 'Vroege Vogels' uitzending ook volledig in het teken van de Kopenhagen conferentie.

VARAgids en online

In de VARAgids komt een groot artikel dat gekoppeld is aan de 'Kassa Klimaatspecial'. Tenslotte kunnen mensen online laten zien dat ze zelf bereid zijn iets voor het milieu te doen om zo de regering het goede voorbeeld te geven.

De 'Kassa Klimaatspecial' wordt zaterdag 12 december om 19.00 uur uitgezonden bij de VARA op Nederland 1.

De film 'The Age of Stupid' is maandag 14 december om 23.00 uur te zien bij de VARA op Nederland 2.  De speciale uitzending van 'Vroege Vogels Radio' op zondag 13 december is van 8.00 uur tot 10.00 uur op Radio 1 te beluisteren. Vanaf 5 december kunt u de informatie en acties over het klimaatthema bij de VARA vinden op watlaatUachter.vara.nl.

12:45 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Televisie | Tags: vara, lieve paul, per seconde wijzer |  Facebook | |  Print |

FLIKKEN MAASTRICHT: EVA UNDERCOVER ALS NEONAZI

tros_flikken_maastrichtEva zit, na de dramatische dood van Frank, nog steeds thuis en krijgt daar genoeg van. Ze wil weer aan het werk, maar de bedrijfsarts en Hoeben twijfelen.  

Wolfs wordt belast met de zaak van een dode neonazi. Het spoor leidt al snel naar een groep neonazi's en hun sympathisanten, maar de neonazi's weigeren met de politie te praten. Ook de CIE, die een bron binnen de groep heeft, kan hen niet verder helpen. Hun bron laat al een tijd niets meer van zich horen. Ze vreesden dat de dode hun mannetje zou zijn, maar dat was niet het geval. Uiteindelijk besluit Eva, ondanks protesten van Wolfs, een poging te doen om incognito aansluiting te zoeken bij de groep. Ze bezoekt een bijeenkomst en weet daar het vertrouwen van één van de jongens te winnen. Ze wordt uitgenodigd om op een weerbaarheidskamp mee te gaan. Wolfs is tegen, maar Eva vindt dat de kans te mooi is om voorbij te laten gaan. Ze weten waar het kamp gehouden wordt, zodat ze Eva in de gaten kunnen houden terwijl zij uitzoekt wie de jongen vermoord heeft. Maar dan loopt alles anders dan iedereen dacht.  

Marion is inmiddels als wijkagent begonnen en kan meteen aan de bak. Een asociale familie wordt na een aantal waarschuwingen het huis uitgezet. En dat gaat niet zonder slag of stoot.  

FLIKKEN MAASTRICHT

 • Uitzending vrijdag 4 december Nederland 1 - 20.30 uur

10:15 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Televisie | Tags: flikken maastricht, flikken, tros flikken |  Facebook | |  Print |

'Per Seconde Wijzer' in het teken van het klimaat

varaVrijdag 11 december staat VARA's 'Per Seconde Wijzer' in het teken van het klimaat. In deze speciale versie van de kennisquiz spelen Vera Dalm, directeur Milieu Centraal, en Aart van Veller, klimaatambassadeur en eigenaar van 'Wij zijn koel'. Beiden spelen individueel een ronde van de kennisquiz. Niet alleen de gasten, maar ook de vragen zijn afgestemd op het thema en gaan over natuur- en milieukwesties. Het geld dat wordt opgehaald met de quiz 'Per Seconde Wijzer' gaat deze aflevering naar een goed doel dat de winnaar zal bepalen.

Met een speciale programmering zal de VARA in week 50, van maandag 7 december tot en met maandag 14 december 2009 nog groener kleuren. In deze periode wordt er via  televisie, radio, de VARAgids en online bij de VARA extra aandacht besteed aan het klimaatthema. De aanleiding van deze themaweek is de VN Klimaatconferentie die in de periode  van 7 tot 18 december in Kopenhagen plaatsvindt.

09:30 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Televisie | Tags: vara, klimaat, per seconde wijzer |  Facebook | |  Print |

'Pauw & Witteman', vrijdag 4 december om 23:05 uur op Nederland 1

tros_pauw_en_wittemanIn de talkshow 'Pauw & Witteman' bespreken Paul Witteman en Jeroen Pauw de actualiteiten met hun gasten. Vandaag zijn dit onder anderen:   - Eurocommissaris Neelie Kroes schuift aan om te vertellen over haar nieuwe functie in Brussel.   - Minister Bert Koenders speelt een rol in het toneelstuk genaamd 'Claus', over Prins Claus en ontwikkelingshulp. Zaterdag gaat het stuk in première in Carré.   - Acteur Jeroen Krabbé wordt 65 jaar, en is te gast om te praten over de belangrijkste momenten in zijn werk en leven.

08:16 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Televisie | Tags: pauw witteman, paul witteman, jeroen pauw, jeroen krabbe |  Facebook | |  Print |