boeken : Showbizzkanaal

08/07/2010

De Kronieken van Bomon - Nieuw boek over de jaren 50

boekOns leven zoals het was in de jaren 50

Bij de Gentse uitgeverij Bola Editions verscheen een nieuw lijvig en met ruim 200 foto's geïllustreerd boek van de creatieve duizendpoot Antoine Bomon. Met zijn eerste tien levensjaren als rode draad neemt Bomon ons mee op een cruise door de tijd, meer bepaald naar de jaren vijftig, het decennium waarin het wiel van de vooruitgang plots in een veel hogere versnelling werd gezet.

De jaren vijftig vormen in veel opzichten een zeer opmerkelijk decennium. De Koude oorlog, heksenjachten op communisten en collaborateurs, het uitbouwen van een allesverwoestend wapenarsenaal en de drang om hun eigen ideologie aan de hele wereld op te dringen, waren in die naoorlogse jaren de voornaamste drijfveren van militairen en politici. De race naar de ruimte nam een onstuitbare aanvang met de lancering van de Russische Spoetnik. In ons land werd de eerste autosnelweg aangelegd. De oorlogskinderen, psychisch verminkt door alle ondergane gruwelen en ontberingen - én door het besef dat de twee wereldoorlogen voor de mensheid geen echte overwinning hadden gebracht - ontwikkelden gaandeweg een totaal nieuw begrip: de jongerencultuur. Tieners creëerden hun eigen levensstijl, die volkomen afweek van deze van hun ouders. De rock 'n roll zag het levenslicht en vrouwen als Marilyn Monroe gaven de aanzet tot de inburgering van het sex-appeal, wat in het daaropvolgend decennium tot een sterke emancipatie van de vrouw, holebi's en verdrukte rassen leidde.

De tegenstellingen tussen de verschillende leefgemeenschappen waren nog immens groot. In de ene regio stond men al in een leefomgeving van kunstlicht en kunststoffen aan de voordeur van een volkomen geautomatiseerd en jachtig leven, dat echter nog geen doeltreffende veiligheidsvoorzieningen of voor iedereen toegankelijke medische verzorging bood. In een andere regio leefden de mensen nog nagenoeg zoals hun voorouders dat eeuwenlang hadden gedaan: zonder comfort, met werktuigen die in nog geen tien eeuwen wezenlijk waren aangepast, totaal afhankelijk van de seizoenen en de natuurlijke omgeving. Arbeiders en bedienden konden zich nog geen eigen huis veroorloven; de meeste zelfs nog geen auto of televisietoestel. Daartegenover had je dan de hogere klasse die hun rijkdom alsmaar zag toenemen. Een hoge zaakwaarnemer verdiende toen meer dan 500 arbeiders samen op een jaar en 38 Belgische miljonairs bezaten samen meer dan 28.500 arbeiders! Op het platteland sloop de vooruitgang veel trager naar binnen. Daar had de Roomse kerk, die niet erg ingenomen was met grote vernieuwingen en omwentelingen, nog stevig het roer in handen. Buiten die geïsoleerde dorpsgemeenschappen droomden mensen echter al van reizen naar andere planeten en dansten ze - losgerukt van sterk verouderde waarden en normen - op het nog wankele podium van een oneindig aantal vernieuwingen.

Kunstenaars reageerden furieus op de chaotische ontwikkelingen en ontsloten in een hevige scheppingsdrift nieuwe werelden, die in de artistieke en intellectuele middens voor nog meer chaos zorgde. Op het platgewalste puin van door de laatste wereldoorlog stukgeschoten steden ontstonden moderne woonoorden met een nooit eerder gezien comfort. De nucleaire wapenwedloop en de talrijke vuuraarden op alle continenten lieten regelmatig de vrees voor een derde wereldoorlog opwakkeren. Dat mondde allemaal uit in snel aangroeiend protest, in sociale verwarring en in het ontstaan van een totaal nieuwe, 'kunstmatige' levenswijze, waarin de natuurlijke evolutie volkomen voorbij gehold werd.

Bomon start zijn kroniekenreeks met een bijzonder kritisch, doch treffend overzicht van de hele twintigste eeuw. Daarin komt hij tot de slotsom dat de mens in die eeuw een nieuw verschrikkelijk zwaard van Damokles smeedde, waarvan het handvat al even dodelijk is als het lemmet. Vervolgens groeien de kronieken gaandeweg uit tot een autobiografisch, historisch en heemkundig werkstuk waarin zowat het belangrijkste over een vervlogen decennium vervat zit. Bomon vermeldt de opvallendste gebeurtenissen uit die periode, maar gaat vooral op zoek naar de geschiedenis achter de geschiedenis. Hij wekt aan de hand van persoonlijke herinneringen, waarheidsgetrouwe verslagen, grappige maar ook bij wijlen diepmenselijke anekdotes en talrijke foto's het dagelijkse bestaan van de gewone mens opnieuw tot leven.

Bomon schuwt het niet hier en daar scherp commentaar te spuien op hallucinante, mensonwaardige toestanden en gebeurtenissen. Het misbruik door de katholieke kerk (vandaag actueler dan ooit!) en van andere godsdiensten wordt open en bloot op tafel gelegd in onder meer zijn kronieken 'De neukende herders van God', 'In de greep van de getuigen van Jehova' en in 'De pijn van de waarheid'. Het heldenstatuut van een paar opmerkelijke figuren uit die tijd (o.a. Che Guevara) wordt in andere kronieken door een scherpe pen en humaan inzicht ontkracht. Stilaan in de vergetelheid geraakte, hoogst begaafde persoonlijkheden, zoals een Audrey Hepburn, worden weer eens in de schijnwerpers geplaatst. Het militarisme wordt door haar eigen wapens en mensonwaardige inzichten aangevallen in onder meer 'De waanzin van de oorlogvoering'. De nationale politieke situatie uit die jaren, die in elke kroniek een beetje aan bod komt, toont ons duidelijk dat we zestig jaar later nog altijd in precies dezelfde troebele slootjes zwemmen, met nog vrijwel dezelfde hete hangijzers en loze beloftes.

Kinderarbeid, de (vaak gruwelijke) opstanden die het einde van het koloniale tijdperk inluidden en de onafhankelijkheidsdroom van onze eigen overzeese kolonie krijgen net als de mode en de film ook een plaatsje, en een aantal vervoermiddelen, gebruiksvoorwerpen en striphelden uit die jaren passeren eveneens de revue. De start van het ruimtetijdperk - veruit het grootste en meest gewaagde avontuur van de mensheid, op gang gebracht door een gedreven voormalige gevangene uit de Goelag en een geniale SS-officier - krijgt een volledige, rijkelijk gedocumenteerde kroniek.

In het luchtige kroniekje 'Internaat en meisjesanatomie' onthult de auteur - gewaagd openhartig - zijn eigen eerste 'seksuele' ervaringen en in 'Tussen kerk en kalverliefde' beschrijft hij op een warme, poëtische en ontroerende wijze zijn eerste abstracte hartstochten voor een ander wezentje.

Hits uit de jaren vijftig en de snelle groei van het (volks)amusement komen vooral ter sprake in de rubriek 'Schipper naast rock 'n roll'. Liefhebbers van heemkunde komen ruimschoots aan hun trekken in de kroniek 'Ons dorpje in de streek der heuvelen'. In elke andere kroniek laat de auteur ons op een vaak prozaïsche wijze vergroeien met tal van uiteenlopende onderwerpen die de mensheid met vallen en opstaan door het begin van het atoomtijdperk kegelden.  Hier en daar gaat Bomon de filosofische toer op, maar het blijft helder en ontspannend.  Ondanks de historische thema's en de talrijke beknopte opsommingen van gebeurtenissen en feiten behouden De Kronieken van Bomon een speels informatief en prozaïsch karakter. Deze kronieken vormen het nuchtere verslag van tien jaren menselijke activiteiten, maar omschrijven tegelijk het warme verhaal van een kind dat er in opgroeide en er zijn plaatsje in zocht. 

Er werden al veel boeken geschreven over de jaren vijftig, maar dit net geen 400 pagina's tellend boek, geïllustreerd met ruim 200 foto's, onthult in een verfrissende mengeling van luchtigheid en ernst heel wat opmerkelijke feiten waar andere auteurs aan voorbij gingen. Bomon is er met dit boek ook in geslaagd om van de doorgaans stoffige begrippen 'geschiedenis' en 'heemkunde' en het naar zelfoverschatting ruikend begrip 'autobiografie' een soort spannend, afwisselend en tegelijk betrouwbaar, stevig onderbouwd stukje entertainment te maken, dat ongetwijfeld een grote groep jongeren en ouderen zal aanspreken. In feite zouden we allemaal dit boek moeten lezen, zodat we weer weten waar we vandaan komen. Of zoals Bomon het in zijn voorwoord schrijft: "De geschiedenis is onze meest ervaren, meest alwetende leermeester. Een mens kan niet naar een betere toekomst streven als hij zijn verleden niet kent. Het verleden is ons kompas. Het kan ons meer dan wat ook helpen om onze verdere bestemming te bepalen zonder dat wij in kringetjes blijven varen, wat nu in veel opzichten nog het geval is, hoe snel we ook vooruit gaan."

Antoine Bomon

DE KRONIEKEN VAN BOMON

Ons leven zoals het was in de jaren 50 - Paperback, 16 x 24cm, 392 pagina's - Met meer dan 200 foto's - Omslagontwerp & grafische vormgeving: Antoine Bomon - Uitgeverij Bola Editions, Gent  - ISBN: 9789490243159

Hoe het boek verkrijgen?

Tijdelijke actie voor België: het boek wordt u tot 31 augustus zonder verzendingskosten thuisgestuurd na storting van € 24,95 op rekeningnummer 979-5932740-31 met vermelding '1 ex. De Kronieken van Bomon'. Kostprijs vanaf 1 september 2010: € 29,95 (verzendingskosten inbegrepen). Meer info: 0498 250 509 of www.bola-editions.be

19:30 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Boeken/Strips | Tags: boek bomon, bola editions, antione bomon |  Facebook | |  Print |

24/06/2010

Standaard Uitgeverij en De Bezige Bij richten nieuwe uitgeverij op

De Bezige Bij Antwerpen gaat op 1 januari 2011 van start.

De Bezige Bij en Standaard Uitgeverij hebben het initiatief genomen tot de oprichting van een in Antwerpen gevestigde nieuwe literaire uitgeverij.

Hiermee verwezenlijkt de Weekbladpersgroep (WPG Uitgevers) haar ambitie om in België een prominente positie te bekleden als uitgever van literaire fictie en non-fictie.

De nieuwe uitgeverij zal de naam De Bezige Bij Antwerpen dragen en literatuur en non-fictie uitgeven voor het Nederlandse taalgebied. De Bezige Bij Antwerpen zal een vrijhaven zijn voor schrijvers en een brandpunt van het publieke debat. Zij zal boeken uitgeven over de wereld van vandaag, in alle genres en met een brede kijk op de geschiedenis.

Het fundament van de nieuwe uitgeverij wordt gevormd door het fonds van De Bezige Bij en dat van Meulenhoff | Manteau, dat op 31 december overgaat in De Bezige Bij Antwerpen.

De Bezige Bij Antwerpen zal worden geleid door Robbert Ammerlaan (directeur-uitgever De Bezige Bij) en Johan de Koning (directeur-uitgever van Standaard Uitgeverij). Harold Polis (uitgever Meulenhoff/Manteau) zal de uitgever van De Bezige Bij Antwerpen zijn.

In de loop van dit najaar wordt de eerste catalogus voorgesteld.

18:45 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Boeken/Strips | Tags: de bezige bij, antwerpen, standaard uitgeverij |  Facebook | |  Print |

23/06/2010

DE DIKKE BODE - De meest complete huishoudgids ter wereld

de_dikke_bodeMet dank aan tienduizenden tips, opmerkingen en lezersvragen die journalist Emile Bode ontving, maakte hij met De Dikke Bode waarschijnlijk meest omvattende standaardwerk op huishoudgebied. Een totaalboek over het huishouden in de meest brede zin van het woord.
 
Het bijna 600 pagina's tellende boek bevat alle denkbare vlekken- en schoonmaaktips, maar ook adviezen op het gebied van volksgezondheid, koken, persoonlijke verzorging, het nuttig gebruik van oude en nieuwe producten, alledaagse huishoudklussen, een zoektocht naar bijna verdwenen producten en nog veel meer. Meer dan 800 thema's worden behandeld. In een gezin kun je je een handiger en praktischer boek nauwelijks voorstellen.
 
Sinds 2001 heeft Emile Bode (1954) in De Telegraaf zijn rubriek Huishoudtips. Op dit brede terrein verschenen van zijn hand inmiddels vijf boeken. De populariteit van de rubriek is ongekend en vooral de laatste jaren legde hij zich toe op aspecten zoals speciale winkels, productonderzoek en zoektochten naar verdwenen en lastig te kopen producten.
 
Onlangs verscheen van Emile Bode ook het boek Mooie Dame in Koffiedrab - Vrolijk het tuinjaar door met gebundelde tuincolumns.

De Dikke Bode - De meest complete huishoudgids ter wereld is een uitgave van uitgeverij Reality Bites Publishing bv (voorheen House of Knowledge Publishing)
Minervum 7444, 4817 ZG Breda - Tel: 076 - 571 38 50 - www.realitybites.nu

ISBN: 978-90-8510-908-2 - EAN: 9789085109082 - Omvang: 584 pagina's - Formaat: 17 x 23,5 cm - Bindwijze: Genaaid gebonden -
Papiersoort: Romandruk 90 grams - Coverafwerking: Hardcover - Binnenwerk: Full color en rijk geïllustreerd met foto's - Vaste boekenprijs: € 24,95

16:15 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Boeken/Strips | Tags: telegraaf, emile bode, de dikke bode |  Facebook | |  Print |

21/06/2010

Het verhaal van de minne

boekSensuele roman over drie generaties Siciliaanse vrouwen
 
Elk jaar op 5 februari gaat Agatina naar haar oma Agata, die haar leert hoe ze de gebakjes bereidt, ter ere van de heilige naar wie ze beiden zijn vernoemd. Terwijl ze de lekkernijen in de vorm van vrouwenborsten, de minne, aan het kneden zijn, vertelt oma over de vrouwen uit hun Siciliaanse familie; trots of bekrompen, verlegen of hartstochtelijk als ze zijn. Agatina groeit op met de verhalen over haar oma's, overgrootmoeders en tantes. Hun borsten hebben voor elk van hen een speciale betekenis: ze zijn groot of vrijwel afwezig, ongevoelig of uiterst vruchtbaar, ze worden schaamteloos bemind of juist verwaarloosd door onverschillige mannen, ze zijn gezond of ziek, en ze vormen de sleutel tot het onthullen van de intiemste geheimen van de vrouwen met hun trots en hun buitengewone vermogen zich te onderwerpen aan de keiharde wetten van de mannenwereld. De som van de minne - oma Agata blíjft het zeggen - moet altijd even zijn: twee borsten, twee gebakjes voor elk meisje. Maar het leven is onvoorspelbaar en in de borsten, die een zachte bron van vreugde en voeding kunnen zijn, kunnen ook ziekte en liefdeloosheid verscholen liggen...

Giuseppina Torregrossa (Palermo, 1956) woont deels op Sicilië en deels in Rome, waar ze ruim twintig jaar als gynaecoloog heeft gewerkt en zich actief heeft beziggehouden met de preventie en genezing van borstkanker. Ze heeft drie kinderen. In 2007 verscheen haar eerste roman, L'assaggiatrice. Voor haar theatermonoloog Adele kreeg ze in 2008 in Rome de 'Vrouw en theater'-prijs. De roman Het verhaal van de minne is haar internationale doorbraak: de vertaalrechten werden aan vele landen verkocht.

De pers over Het verhaal van de minne:
'Een heerlijke roman, waaruit de sprankelende manier van leven spreekt die zo typerend is voor de vrouwelijke "Siciliaansheid" (...). Het verhaal loopt over van sensualiteit en sterke familiebanden, vergelijkbaar met die van familiekronieken uit de Zuid-Amerikaanse literatuur. Dit alles wordt versterkt door het heldere, expressieve taalgebruik.' - La Repubblica

Het verhaal van de minne, Giuseppina Torregrossa
Paperback met flappen, 340 pagina's
Prijs € 18,95, ISBN: 978 90 229 5968 8
Een uitgave van Orlando Uitgevers

10:30 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Boeken/Strips | Tags: het verhaal van de minne, boek, oma, agatina |  Facebook | |  Print |

19/06/2010

Ontroerende zomerromans uit Italië

boekDeze laatste zomer - een glorieuze ode aan het leven, een ongekend succes in Italië

Winnaar van de Premio Campiello Opera Prima & genomineerd voor de Premio Strega - de twee belangrijkste literaire prijzen van Italië:
 
'Een prachtige beschouwing over oud worden. Een boek dat indringend, in droge bewoordingen, vol zelfspot maar tegelijkertijd zeer ontroerend, een heel leven beschrijft. Het is het op waarheid gebaseerde verhaal van een vrouw die vecht tegen ziekte en het einde van het leven. Een uniek en intens boek.' - Jury van de Premio Campiello Opera Prima

Deze laatste zomer is een indringende roman over een ernstig zieke vrouw die, al dromend, afwisselend bewust en onbewust, terugkijkt op haar leven en zich zowel de goede als de slechte dingen herinnert. Haar openhartigheid, maar ook de fijngevoelige, treffende woorden waarmee de schrijfster taboeonderwerpen als lijden, ouderdom en dood aanpakt, maken Deze laatste zomer tot een unieke literaire, verrassende roman, met als decor het bruisende en gepassioneerde Italië.
 
Cesarina Vighy (Venetië, 1936) werd getroffen door de zeldzame neurologische aandoening ALS. Ze hield altijd al van schrijven, besloot het oordeel van anderen te trotseren, en debuteerde op haar 73ste met de roman Deze laatste zomer, die vervolgens werd bekroond met de Premio Campiello Opera Prima en genomineerd werd voor de Premio Strega. De vertaalrechten van het boek werden verkocht aan vele buitenlandse literaire uitgeverijen.  Cesarina Vighy is op 1 mei 2010 overleden in haar woonplaats Rome. Haar dood sloeg in Italië in als een bom, de media media stonden dagen lang vol met berichten over haar leven en haar boek.

Over Deze laatste zomer:
'Een ontroerende en vermakelijke roman, een oprecht boek dat niet over de ziekte praat als een ervaring die je kunt overwinnen, of waartegen je je koste wat kost moet verzetten, maar als iets wat je soms alleen maar kunt nemen voor wat het is.' - Vanity Fair 'Mis dit boek niet!' - Corriere della Sera 'Een groot talent. Niets is voorspelbaar: de stijl van een bejaarde vrouw heft een jeugdige frisheid, de striemende ironie verzacht de donkerste ellende, en het lijden blijkt niet alleen vernietigend maar in staat om een onderdrukte creativiteit te bevrijden.' - Donne moderne

Deze laatste zomer, Cesarina Vighy
Paperback met flappen, 192 pagina's - Prijs € 17,95
ISBN: 978 90 229 5967 1
Een uitgave van Orlando Uitgevers

14:15 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Boeken/Strips | Tags: deze laatste zomer, zomer, boek deze laatste zomer |  Facebook | |  Print |