Telegraaf en Privé betalen € 10.000 aan Rachel en Roxeanne Hazes : Showbizzkanaal

02/05/2017

Telegraaf en Privé betalen € 10.000 aan Rachel en Roxeanne Hazes

Roxeanne Hazes, Rachel hazes, TMG Landelijke Media B.V. is de uitgever van De Telegraaf (waaronder Privé TV) en weekblad Privé.

Cliënten, Rachel en Roxeanne Hazes, hebben moeten ervaren dat in De Telegraaf van 12 en 15 april 2017 en in de uitgave van Privé nummer 15 en 16 van 2017 zonder voorbehoud op een aantal plaatsen meegedeeld is dat Rachel Hazes op 7 april 2017 een zelfmoordpoging gedaan zou hebben door een overdosis medicijnen te slikken, zij door haar dochter Roxeanne in die toestand gevonden zou zijn en Rachel Hazes als gevolg daarvan in een ziekenhuis opgenomen was, waar haar maag leeggepompt zou zijn.

Verder wordt gesuggereerd dat Rachel Hazes tot deze wanhoopsdaad gekomen was om weer in contact te komen met haar zoon.

Soortgelijke mededelingen zijn op 12 april 2017 tijdens een interview voor Privé TV gedaan door de scribent van al deze verhalen, de heer E. Santegoeds.

In het Telegraaf-artikel van 15 april 2017 worden verder op een aantal plaatsen onjuiste feiten en suggesties betreffende de familie Hazes gemeld, die één gemeenschappelijke noemer hebben en dat is dat Rachel Hazes – samengevat – een nietsontziende geldbeluste ondernemer zou zijn.

TMG wekt hierbij de indruk dat zij welbewust Rachel Hazes en Roxeanne Hazes in een kwaad daglicht willen stellen. Dit is temeer grievend en beschamend voor hen, zeker gezien in deze moeilijke omstandigheden, waarin Rachel Hazes eind maart 2017 besloten had vrijwillig in een ziekenhuis in therapie te gaan.

De artikelen zijn een opeenstapeling van leugens en fabuleringen.

In de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek wordt onder andere het navolgende opgemerkt:

“Goede journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet, onpartijdig en fair, controleerbaar en integer. (…) Daarbij volgt de Leidraad de herkenbare journalistieke weg: van idee, via research en registratie, tot publicatie, transparantie en reactie.”

Terzake van de uitgangspunten wordt opgemerkt:

“Journalisten berichten waarheidsgetrouw, controleerbaar en zo volledig mogelijk. Ze vermijden eenzijdige en tendentieuze berichtgeving.”

Over de werkwijze wordt opgemerkt:

“(…) Journalisten maken geen misbruik van hun positie en lokken geen incidenten uit met de bedoeling nieuws te creëren.”

Inzake wederhoor wordt opgemerkt:

“Journalisten passen wederhoor toe bij personen die door een publicatie worden gediskwalificeerd, ook wanneer die personen hierin slechts zijdelings een rol spelen. Wie beschuldigd wordt, krijgt voldoende gelegenheid om, bij voorkeur in dezelfde publicatie, te reageren op de aantijgingen. Wederhoor ontslaat journalisten overigens niet van hun opdracht zo waarheidsgetrouw mogelijk te berichten.”

Noch het management, noch Roxeanne Hazes zijn vóór publicatie om een reactie gevraagd. Dit betekent dat zowel het journalistieke uitgangspunt, de journalistieke werkwijze, als de verplichting van hoor- en wederhoor ernstig geschonden is.

TMG is per omgaande gesommeerd om in de eerstvolgende uitgaven van bovengenoemde bladen te rectificeren met (soortgelijk) de navolgende tekst:

“RECTIFICATIE ROXEANNE EN RACHEL HAZES

In De Telegraaf van 12 en 15 april 2017 hebben wij artikelen gepubliceerd, waarin wij onder andere hebben gemeld dat Rachel Hazes op 7 april 2017 een zelfmoordpoging had gedaan door het slikken van een overdosis medicijnen. Verder hebben wij gemeld dat zij gelukkig op tijd werd gevonden door dochter Roxeanne en overgebracht is naar een ziekenhuis. Ook zou Rachel Hazes tot deze wanhoopsdaad gekomen zijn om daardoor weer contact te krijgen met haar zoon. Wij zijn door de advocaat van Roxeanne en Rachel Hazes gesommeerd tot rectificatie. De mededeling dat Rachel Hazes een zelfmoordpoging gedaan zou hebben, is onjuist. Er is geen enkele aanwijzing dat hier sprake van is geweest, noch dat Rachel Hazes een overdosis medicijnen had geslikt. Ten onrechte hebben wij de suggestie gewekt dat Rachel Hazes op deze wijze contact zocht met haar zoon.

De hoofdredactie” 

Inmiddels heeft rectificatie in De Telegraaf en de Privé plaatsgevonden.

Voorts is € 10.000,= schadevergoeding gevorderd wegens geleden immateriële schade.

Betreffende de immateriële schade is toegelicht dat de mededelingen onwaar zijn, kwetsend en niet anders gekwalificeerd kunnen worden dan als harde, pijnlijke leugens over de situatie, waardoor het helingsproces nog eens extra belast wordt. Extra schade wordt veroorzaakt door het feit dat als gevolg van de onjuiste berichtgeving Roxeanne Hazes op dit moment geconfronteerd wordt met allerlei goedbedoelde “hart onder de riem” berichten, hetgeen weer extra inspanning en verwarring met zich meebrengt.

De schadevergoeding is betaald. Rachel en Roxeanne Hazes hebben dit bedrag inmiddels gestort op de bankrekening van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker onder het motto “Support Casper”.

De familie hoopt dat Rachel Hazes nu in alle rust verder kan met het werken aan haar herstel.

In de Volkskrant onder de rubriek “Geachte redactie” d.d. 23 april 2017 schrijft Wouter de Winther, chef Parlementaire redactie van De Telegraaf inzake het opschorten van de formatie, omdat Jesse Klaver niet kan: “De veronderstelling dat wij een verdrietige familie-omstandigheid zouden aangrijpen om iemand te kakken te zetten, is ronduit kwaadaardig.”

Het had niet beter geformuleerd kunnen worden.

Utrecht, 2 mei 2017

18:36 Gepost door www.showbizzkanaal.be in Tijdschriften/Kranten | Tags: roxeanne hazes, rachel hazes |  Facebook | |  Print |

De commentaren zijn gesloten.